cannoned Apple بازار اقتصادی خبرنگار

cannoned: Apple بازار اقتصادی خبرنگار تفاوت قیمت تبلت اخبار اقتصادی نبض بازار قیمت تبلت های Microsoft و Apple

گت بلاگز اخبار حوادث او را نکشتیم،می خواست از پنجره فرارکند،سقوط کرد ، برج ساز ربوده شده است چگونه کشته شد؟/ متهمان

.با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد قربانی ماجرا براثر شکستگی شدید ستون فقرات و کمرش جان باخته است.

برج ساز ربوده شده است چگونه کشته شد؟/ متهمان: او را نکشتیم،می خواست از پنجره فرارکند،سقوط کرد

عبارات مهم : ایران

.با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد قربانی ماجرا براثر شکستگی شدید ستون فقرات و کمرش جان باخته است.

ایران نوشت: سال 93 جوان برج ساز در خیابان تهرانپارس ناپدید شد.

در حالی که کارآگاهان تحقیقات تخصصی را شروع کرده بودند افراد ناشناسی در تماس تلفنی با خانواده برج ساز جوان، از ربوده شدن وی خبر دادند و جهت آزادی اش دو میلیارد تومان از خانواده اش خواستند. چند روزی ازاین واقعه گذشته بود که مأموران پلیس کرج هنگام گشت به ماشین آدم ربایان ظنین و در بازرسی با جسد مرد جوانی روبه رو شدند.

او را نکشتیم،می خواست از پنجره فرارکند،سقوط کرد ، برج ساز ربوده شده است چگونه کشته شد؟/ متهمان

با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد قربانی ماجرا براثر شکستگی شدید ستون فقرات و کمرش جان باخته هست. ازسوی دیگر دو سرنشین ماشین جهت بازجویی به اداره آگاهی انتقال یافته شدند و کارآگاهان جنایی دریافتند جسد پیدا شده است متعلق به مرد جوان برج سازی است که چند روز پیش به وسیله گروگانگیران در پایتخت کشور عزیزمان ایران ربوده شده است و به کرج انتقال یافته بود.

دو متهم پرونده در همان بازجویی های مقدماتی به قتل برج ساز جوان اعتراف کردند. آنها بعد از بازسازی صحنه گروگانگیری و تکمیل پرونده، در شعبه یکم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران پای میز محاکمه ایستادند.در ابتدای جلسه خانواده مقتول خواستار قصاص متهمان شدند. سپس دو متهم در برابر قضات قرار گرفتند و گفتند اتهام گروگانگیری را قبول دارند ولی اتهام قتل برج ساز را نپذیرفتند. آنها ادعا کردند، مرد برج سازهنگام فرار از پنجره ساختمان، طنابی را جهت این کار پیدا کرده و هنگامی که از ریسمان آویزان شده است بود از طبقه سوم به پایین سقوط کرد.

.با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد قربانی ماجرا براثر شکستگی شدید ستون فقرات و کمرش جان باخته است.

در آخر جلسه محاکمه، قضات دادگاه وارد شور شدند تا حکم خود را راجع به متهمان صادر کنند.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | پنجره | انتقال | خانواده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog